Sundsvall är en av 26 kommuner som deltar i det forskningsprojekt som ska utvärdera nyttan av mobila trygghetslarm för personer med demenssymptom och deras anhöriga.
– Det här är jätteviktigt och behovet av gps-larm ökar hela tiden, säger Carina Sjölander, demenssjuksköterska i Sundsvalls kommun.

Sedan mitten av april testar flera demenssjuka personer i Sundsvall Posifons trygghetslarm och enligt Carina Sjölander, som är demenssjuksköterska i kommunen, har larmen underlättat enormt både för användarna och för deras anhöriga.

”Vi har haft stor nytta av larmen”
– Vi har bland andra en demenssjuk man som tycker om att ge sig ut och promenera och som har haft stor nytta av larmet. Tidigare har vi haft problem med att han har gått vilse och flera polispatruller har fått leta efter honom. Idag när han använder Posifon kan hans fru enkelt se i datorn var han befinner sig och polisen kan åka till platsen och hämta honom, säger Carina Sjölander.

Enkla att använda
Carina tycker att larmen är lätta att hantera och en stor fördel är att det går att ringa och prata med användaren av larmet utan att han eller hon behöver trycka på en knapp.

I Sundsvalls kommun ser man positivt på att delta i studien för att få möjlighet att testa larmen och få en utvärdering av resultatet.
– Det känns jättebra och jag tror säkert att vi kommer att köpa in ytterligare larm. Vi ser tydligt att de höjer livskvaliteten för både användare och anhöriga och jag tror att demenssjuka kan bo hemma längre tack vare Posifon, säger Carina Sjölander.