Sökning

I det här avsnittet så kommer du få se bilder och kortfattade förklaringar på hur du utför en sökning av en brukare.

1. Välj den brukare du vill söka.

2. Klicka på knappen ‘SÖKNING’.

3. På den högra delen av skärmen så kommer du kunna läsa handlingsplanen som är framtagen för brukaren samt status för gps-enheten som brukaren nyttjar.

Under status kan du t.ex. se batterinivån på enheten och när senaste meddelandet har inkommit. För att starta sökningen klicka på knappen ‘Starta sökning’.

4. När sökningen nu är startad kommer du att kunna se brukarens senaste positioner. Brukarens position illustreras med en svart positioneringsdroppe och den streckade linjen visar äldre positioner för att ge en uppfattning om var brukaren är påväg.

Sökning

I det här avsnittet så kommer du få se bilder och kortfattade förklaringar på hur du utför en sökning av en brukare.

1. Välj den brukare du vill söka.

2. Tryck på positioneringsdroppen längst ned i högra hörnet.

3. På den nedre delen av skärmen så kommer du kunna läsa handlingsplanen som är framtagen för brukaren samt status för gps-enheten som brukaren nyttjar.

Under status kan du t.ex. se batterinivån på enheten och när senaste meddelandet har inkommit. För att starta sökningen klicka på knappen ‘STARTA SÖKNING’.

4. Den blåa positioneringspunkten visar din position. Brukarens position illustreras med en svart positioneringsdroppe och den streckade linjen visar äldre positioner för att ge en uppfattning om var brukaren är påväg. Vill du ta fram longitud och latitud eller gatuadress där brukaren befinner sig tryck på den svarta positioneringsdroppen.

5. När sökningen är startad visas en uppdaterad handlingsplan.

6. För att se information om larmet brukaren använder och dess batterinivå samt det senaste inkomna meddelandet kan du trycka på ‘STATUS’.

7. Bedömer du att du behöver åka och hjälpa brukaren så kan du skapa ett larm för att logga händelsen som en larmhändelse.

Om du vill skicka informationen till annan larmmottagare så kan du trycka på ‘SKAPA LARM’. När du tycker att du är klar med sökningen kan du trycka på ‘AVSLUTA SÖKNING’.