Larmhantering

I det här avsnittet så kommer du få se bilder och kortfattade förklaringar på hur du hanterar larmen.

1. När ett larm har inkommit finner du det i larmlistan. För att hantera larmet tryck på ‘Hantera’.

2. På kartan kan du se brukarens position som illustreras med en svart positioneringsdroppe och den streckade linjen visar äldre positioner för att ge en uppfattning om var brukaren är påväg. Vill du ta fram longitud och latitud eller gatuadress där brukaren befinner sig tryck på den svarta positioneringsdroppen.

På högra delen av skärmen kan du läsa den handlingsplan som är framtagen för denna brukare och larmtyp samt enhetens status i form av batterinivå och senast inkomna meddelande. Om du vill hantera larmet tryck på ‘Acceptera’.

3. Kommer du hantera larmet själv trycker du på ‘Hantera själv’ och har du vidarebefordningsfunktionen aktiv kan du även vidarebefordra larmet till annan larmottagare.

4. Du kan registrera dig att du är hos brukaren i detta läget men även tillkalla hjälp från en annan larmottagare om du behöver det genom att trycka på ‘Vidarebefordra’ om ni har den funktionen aktiv eller avsluta larmet om larmhändelsen är åtgärdad.

Larmhantering

I det här avsnittet så kommer du få se bilder och kortfattade förklaringar på hur du hanterar larmen.

1. När ett larm inkommer, oftast som ett push-meddelande via Android eller iOS alternativt som ett SMS, så kan du öppna larmet genom att trycka på ‘Larmlista’.

2. Larmet som har inkommit visas i listan. Tryck på det larmet som du vill hantera. Brukarens position illustreras med en svart positioneringsdroppe och den streckade linjen visar äldre positioner för att ge en uppfattning om var brukaren är påväg. Vill du ta fram longitud och latitud eller gatuadress där brukaren befinner sig tryck på den svarta positioneringsdroppen. Din egen position visas med en blå positioneringspunkt.

3. Om du vill läsa handlingsplanen utformad för brukaren och larmtypen tryck på pilen uppåt.

För att ta del av larmets status så som batterinivå och senast inkomna meddelande tryck på ‘STATUS’. För att minimera fältet tryck på pilen neråt.

4. Har du funktionen vidarebefordra aktiv så kan du vidarebefordra larmet till annan larmmottagare.

5. Ska du hantera larmet själv så väljer du ‘HANTERA SJÄLV’.

6. För att registrera att du är hos brukaren tryck på ‘HOS PERSONEN’. En pop-up dyker upp där du kan anteckna om du har tagit kontakt med personen eller inte.

7. Har du tagit kontakt med personen finns det ytterligare information du kan registrera.

8. När larmet är avslutad trycker du på ‘AVSLUTA’.