Koppla enhet till brukare

I det här avsnittet får du se bilder samt en kort förklaring på hur man kopplar ett GPS-larm till en brukare.

1. På avdelningsvyn, klicka på ögat till vänster om brukaren.

2. Klicka på ”+ Koppla ny enhet till brukare”

3. Välj önskat GPS-larm i rullistan och klicka på spara. Om inte enheten syns i listan så har den inte kopplats till avdelningen. Kontakta i så fall ansvarig administratör hos er eller Posifons support för att få hjälp.

4. När GPS-larmet är tillagt sparas det under enheter.