Lägg till ny larmmottagare till befintligt schema

Beskrivning
Lyssna och se när Cajsa visar hur man lägger till ytterligare larmmottagare till befintligt schema.