Skapa trygghetsområde (cirkel)

Beskrivning
Lyssna och se när Cajsa visar hur man skapar ett cirkelformat trygghetsområde.