Schemalägg larmmottagare

I det här avsnittet får du se bilder samt en kort förklaring på hur man schemalägger en larmmottagare.

1. På avdelningsvyn, klicka på Larminställningar eller Schemaläggning.

2. Klicka på ”Skapa schema”.

3. Välj antal pass och om det ska ställas in en skarvtid då larm går till både passen (aktuellt om man väljer fler än 1 pass) innan och efter så att inga larm riskerar att missas. Fyll i tid när passen gälla. Ska en specifik larmtyp inte schemaläggas men gå till utvald larmmottagare, fyll i det under Icke schemalagda larm går till.

Glöm i så fall inte att göra ändringen under Larmtyper. Klicka sedan på spara.

4. Välj vilka dagar larmmottagaren ska vara schemalagd och välj larmmottagaren i listan. Klicka sedan på spara.

5. Här ser du att larmmottagaren är schemalagd. Kontrollera att alla pass har en schemalagd larmmottagare. Vill du schemalägga en ny larmmottagare, klicka på ”Schemalägg larmmottagare” och schemalägg larmmottagaren.

6. Notera att färgen på statussymbolen har bytts från röd till grön för Larmmottagare 1 vid kolumnen ”Schemalagd”. Detta betyder att larmmottagaren är schemalagd.