Nyheter

maj 22, 2012

Posifon medverkar på Anhörigriksdagen

Imorgon är det dags för årets Anhörigriksdag i Varberg som pågår 23-24 maj och arrangeras av Anhörigas Riksförbund. AHR stöder anhöriga och närstående som vårdar någon i hemmet eller på… Fortsätt läsa »

Om integritetsfrågan i Allt om Hjälpmedel

Tidningen Allt om Hjälpmedel ges ut av Hjälpmedelsinstitutet och bevakar frågor som angår alla som arbetar med eller använder hjälpmedel. I det senaste numret uppmärksammas forskningsstudien och de etiska aspekterna kring… Fortsätt läsa »

Alzheimerfonden är med och finansierar det forskningsprojekt

– Idag finns ny teknik som skulle kunna förbättra livskvaliteten för människor med demensdiagnos men den används i allt för liten utsträckning på grund av politiska och ekonomiskt kortsiktiga skäl,… Fortsätt läsa »

maj 15, 2012

Artikel i Allt om Hjälpmedel

Allt om Hjälpmedel är en tidning som ges ut av Hjälpmedelsinstitutet. I det senaste numret uppmärksammas  forskningsstudien som fokuserar på Posifons mobila larm och de etiska riktlinerna som Posifon har… Fortsätt läsa »

april 19, 2012

Posifon erbjuder trygghetslarm i 30 dagar utan kostnad ”Vill att fler ska upptäcka nyttan med mobilt trygghetslarm”

Posifons trygghetslarm, som just nu är föremål för en stor forskningsstudie, ökar tryggheten för många olika grupper av människor. Tekniken används redan idag på bland annat äldreboendet Distansgatan 7, aktuellt… Fortsätt läsa »

april 18, 2012

Posifon lanserar sin nya informationsfilm

I samband med den stora reklamkampanj som Posifon nu genomför har en längre introduktionsfilm tagits fram. Titta och tyck till! Välkommen att använda den i de sammahang du anser lämplig. Du… Fortsätt läsa »

april 12, 2012

Jan i Borås Superstars berättar om sin Posifon

Ni missade väl inte avsnitt fyra av Borås Superstars i TV4 där sporttokige Jan på äldreboendet Distansgatan 7 i Borås berättar om sitt trygghetslarm från Posifon. Se klippet 18 minuter… Fortsätt läsa »

april 4, 2012

Nya regler på äldreboenden för personer med demenssjukdom

I måndags presenterade Socialstyrelsen nya regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. De nya föreskrifterna kräver att de enskildas vårdbehov och inte bemanningen ska styra vilken omsorg… Fortsätt läsa »

Det finns fortfarande platser kvar i forskningsstudien

I dagsläget medverkar 26 kommuner och 67 personer i den vetenskapliga studie som Högskolan i Borås genomför tillsammans med Posifon. Studiens syfte är att utvärdera nyttan av mobila trygghetslarm för… Fortsätt läsa »

Möt Posifon på Äldreriksdagen

Äldreriksdagen är en mötesplats för beslutsfattare med ansvar för vården och omsorgen om äldre och kommer i år äga rum 19-20 april på Stockholm Waterfront Congress Centre. Det är en… Fortsätt läsa »

Kategorier

Arkiv