<< Tillbaka

Handlingsplaner

För att underlätta larmhantering och att säkerställa att tjänsterna används på rätt sätt finns handlingsplaner att tillgå vid sökning och larm.

Handlingsplanen guidar dig i hur du förväntas agera för att ge brukaren bästa möjliga stöd i de situationer som kan uppstå.

När ett larm skapats och du valt att hantera det, kan du gå till handlingsplanen som är skriven för den aktuella brukaren och larmtypen. För att hjälpa dig att hantera larmet så leds du, som larmmottagare, igenom larmärendet med hjälp av handlingsplanerna. För att hitta handlingsplanerna klicka på menyn längst ner till vänster och välj sedan “Handlingsplan”.

Du ser handlingsplanerna som en lista och kan snabbt läsa igenom alla steg.

Stäng vyn genom att dra dess rubrik rad nedåt över skärmen. Du kan alltid gå tillbaka till listan, medan du hanterar larmet eller har sökningen aktiv.

Tips! Handlingsplanerna är upprättade som en generell beskrivning för alla i hela kommunen. De kan anpassas för din specifika avdelning och även individanpassas för en specifik brukare samt alla de olika larmtyper som finns. Om du anser att något behöver ändras, notera i vilken vy/i vilket läge i larmflödet som du anser att handlingsplanen bör ändras. Skriv ner ett förslag på ny text och be den hos er som har administratörsrättigheter att uppdatera i systemet via webbläsare.

Samtycke

Det är viktigt att alltid få brukarens samtycke för de insatser som görs. För att stödja ett kvalitetssäkrat användande av välfärdstekniken så har vi i PosifonCare brutit ner samtycket i tre.

  • Att få samtycke att använda den aktuella funktionen
  • Att samtycka till den föreslagna åtgärden när du vill ge stöd
  • Att samtycka till att bära med sig GPS-enheten/larmklockan

Dessa tre samtycken kan hanteras och registreras i appen.

Samtycke att använda funktionen
Det finns framtagna kommunikationsstöd som kan användas för att underlätta presentationen av funktionen. Se till att er chef ordnar sådana vid behov.

Samtycke till den föreslagna åtgärden
I samband med larm kan du som larmmottagare registrera att du är “Hos Personen” samt registrera att du fått samtycke. Detta görs via knappen “Hos personen”.

När du tryckt på knappen loggar systemet att du är hos brukaren. Genom att avsluta larmet i appen visar du att du lämnar brukaren.

Du får upp frågor att besvara. Du sparar dina svar genom att trycka på “Spara”. Du behöver inte svara på alla frågor för att kunna svara. Det registreras att du som inloggad användare har försökt ge ditt stöd till brukaren, vid denna tidpunkt.

Samtycke att bära GPS-enheten /larmklockan
I appen finns möjlighet att registrera när du hjälper brukaren att ta på sig sin enhet, om brukaren tagit av den och satt den på laddning eller om brukaren vägrar att ha den på sig.

Detta registreras genom att välja menyvalet “Hem”, klicka på brukarens namn, klicka sedan på menyn längst ned till vänster och välj “Logga samtycke”.

Väl inne i vyn, väljer du det alternativ som passar bäst. Då registreras det att du som inloggad användare har hjälpt brukaren vid denna tidpunkt.

Rätt använt ger detta värdefull information om huruvida personen har på sig GPS-enheten eller inte samt vid vilken tidpunkt hen hade det på sig senast. Detta är viktig information om personen tagit av sig enheten och sedan gått ut självständigt efter det.

<< Tillbaka