<< Tillbaka

Byta avdelning

Om du arbetar på fler än en avdelning eller verksamhetsenhet, och har behörighet att agera som larmmottagare, kan du enkelt byta mellan avdelningarna. Detta för att kunna se status för brukarnas GPS-larm och om det krävs kunna starta en Sökning.

Gå till menyn “Mer” (längst ned till höger), klicka på avdelningar och välj sedan den avdelning du vill komma till. Du ser tydligt högst upp i vyn “Hem” vilken avdelning du är inne på för tillfället.

Larmlistan visar larmen för den/de avdelningar som du är schemalagd larmmottagare för.