<< Tillbaka

Brukarprofil

Om du arbetar på fler än en avdelning eller verksamhetsenhet, och har behörighet att agera som larmmottagare, kan du enkelt byta mellan avdelningarna. Detta för att kunna se status för brukarnas GPS-larm och om det krävs kunna starta en Sökning.

I brukarprofilen kan du läsa information om brukaren och se individuella önskemål om hur hen vill bli bemött. Den kan även användas som en identitetshandling med syftet att man ska kunna känna igen och kunna ha en bra bemötandestrategi när man söker upp brukaren ute i samhället.

För att nå brukarprofilen klickar du på menyn som finns längst ner till vänster i kartan i larm och vid sökning.

Stäng vyn genom att dra dess rubrik rad nedåt över skärmen.

Det är viktigt att visa respekt för brukarens integritet, att snabbt skapa förtroende och att få samtycke till det stöd du vill erbjuda. I brukarprofilen kan du snabbt se vem du ska möta upp, läsa anteckningar om bemötandestrategi samt övrig information som brukaren själv eller ansvarig personal velat ska finnas tillgänglig. I adressfältet finns brukarens hemadress.

Du kan ringa brukaren genom att trycka på den gröna knappen vid telefonnumret. Du ringer då till personens GPS-larm, förutsatt att denna funktion är aktiverad på enheten.

Om ni i kommunen använder brukar-ID vid kommunikation mellan personal, så finns denna tillgänglig i vyn.

Det finns även möjlighet att kunna ringa till brukarens kontaktperson eller anhöriga om en komplicerad situation uppstått. Till exempel om personen inte ger samtycke till den föreslagna åtgärden.

Bara de fält som fyllts i, finns synliga i appen. Om ett fält inte syns så beror det på att ingen information är registrerad.  

<< Tillbaka