Frågor & Svar

Administrera

Gå til avdelingsvisningen til gjeldende avdeling.
1. Trykk på enheter i menylinje 3.
2. I enhetslisten som vises, trykk på papirkurven ved siden av enheten du vil slette.
Enheten er nå fjernet fra avdelingen og er nå tilgjengelig for kundeadministratorer å koble til en annen avdeling.

Vid aktiv schemaläggning på en avdelning sköts larmnummer till GeoSkeeper automatiskt. Viktigt att notera är dock att manuella inställningar som görs på individuella brukares enheter skrivs över om schemaläggning används. I dagsläget finns inget sätt att ha både schemalagda larmnummer och manuella larmnummer samtidigt.

Det är möjligt att på en avdelning bestämma vilka larmtyper som ska generera larmmeddelande, vilken prioritet de ska ha och om de ska schemaläggas på aktiva larmmottagare.
Gå till avdelnings vyn på aktuell avdelning.
1. Tryck på larminställningar på menyrad två.
2. Tryck på larmtyper på menyrad tre.
3. Tryck på mobila larmtyper för att öppna larmtyplista.
Här har ni möjlighet att definiera om larmtypen ska generera en notis, ett larm och om meddelandet ska skickas till larmmottagare enligt schemat eller inte.
Notis – meddelande med lägre prioritet, som inte kräver omedelbar åtgärd.
Larm – meddelande med hög prioritet som ska åtgärdas omedelbart.

När ni genomfört ändringar glöm inte att spara innan ni lämnar sidan.

Varje larmmottagare behöver ett användarkonto för att kunna ta emot larm i PosifonCare. Följ följande steg för att skapa en larmmottagare.
Gå till avdelnings vyn för aktuell avdelning.
1. Tryck på lägg till användare i spalten för larmmottagare.
2. Välj vilken typ av konto ni ska skapa, personligt eller opersonligt.
3. Fyll i resterande information på vänster sida.
4. Välj rollen larmmottagare genom att trycka på lägg till roll och välj där efter rollen larmmottagare i rullistan.
5. Bocka i rutan för den avdelning användarkontot ska vara larmmottagare för (Det går att vara larmmottagare på fler än en avdelning). Tryck sen på spara.
6. Välj startsida, hemavdelning och språk för användarkontot.
7. Tryck på lägg till användare för att skapa kontot.

Tips: Använd opersonligt konto om ni exempelvis tänkt använda er av en larmtelefon som bärs av olika personer.

Gå till avdelnings vyn för aktuell avdelning.
1. Tryck på lägg till brukare i spalten för brukare.
2. Fyll i den grunddata ni anser vara nödvändig.
3. Tryck på spara.

För att kunna spara måste namn och efternamn vara ifyllt med minst ett tecken. 

Gå till avdelnings vyn för aktuell avdelning där brukaren är skapad.
1. Tryck på ögat till vänster om brukarens namn i brukare spalten.
2. Tryck på + koppla ny enhet till brukare under enheter på höger sida.
3. Välj den enhet ni vill koppla till brukaren i rullistan.
4. Tryck på spara

För att ändra lösenord måste ni vara inloggade via webbläsaren.

Byt lösenord på mitt personliga konto.
1. Tryck på din profil, längst upp i högra hörnet.
2. Tryck på min profil i listan.
3. Välj ändra lösenord och fyll där efter i önskat lösenord.

Glömt lösenord
Det finns tre sett att återställa ett glömt lösenord.

Gå in på www.posifoncare.se
För att detta tillvägagångsätt ska fungera krävs det att användaren har en giltigt mejladress.
1. Tryck på glömt lösenord
2. Fyll i användarkontos mejladress.
3. Följ länken i mejlet som skickats till er.
4. Fyll i nytt lösenord.

Byt lösenord på andra användares konto som Avdelningsadministratör.
1. Tryck på användare i menyrad tre.
2. Tryck på pennan på vänster sida av den användare ni önskar byta lösenord på.
3. Tryck på ändra lösenord.
4. Kopiera det autogenererade lösenord som skapats.
5. Logga in på användarkontot med det autogenererade lösenordet.
6. Användaren tvingas nu att skapa ett nytt lösenord för att kunna fortsätta in på sidan.

Byt lösenord på andra användares konto som Kundadministratör.
1. Tryck på kundnamnet högst upp i organisationsträdet.
2. Leta upp användaren i listan för systemanvändare och tryck på pennan längst ut till höger.
3.Tryck på ändra lösenord.
4. Kopiera det autogenererade lösenord som skapats.
5. Logga in på användarkontot med det autogenererade lösenordet.
6. Användaren tvingas nu att skapa ett nytt lösenord för att kunna fortsätta in på sidan.

Vissa enheter har en begränsning till vilken typ av trygghetsområde som stöds.
Godkända trygghetsområden per enhetstyp är:
GeoSkeeper: Polygon
Active: Cirkel
Keruve: Cirkel
Navy: Cirkel
Pico, Pico Pro och Nano stöds av samtliga typer av trygghetsområden.  

Det är bara användare med rollen Kundadministratör som kan utföra denna ändring. Logga in som Kundadministratör och välj fliken “Inställningar”. Längst ner på sidan finns en På/Av-knapp som beskriver om noteringsfrågor är på eller av. Ändra detta till önskat läge och klicka sedan på knappen “Spara”.

För att ett larm ska genereras när man kliver utanför ett trygghetsområde med sitt GPS-larm krävs det att en position först inkommit innanför trygghetsområdet. Om inte genereras inget larm.
En annan faktor kan vara att GPS-larmet har varit utanför trygghetsområdet en för kort stund för att ha hunnit ta upp en ny position utanför gränsen. På så sätt fungerar inte området som ett staket. Standarden på de flesta av våra enheter är att ta upp en ny position var tredje eller var femte minut.

Vi förenklar nu hur du lägger till eller byter telefonnummer som rings upp när larmknappen trycksner samt hur du ändrar inställning för fallsensorn. Denna funktionalitet kommer du åt på brukarnivå,alltså genom att välja brukare i avdelningen och göra inställningen per brukare och enhet.

 1. Gå in på avdelningen som brukaren finns på och välj brukare. Tryck på ögat till vänster ombrukarens namn för att komma in på brukarens sida för inställningar.
 2. Tryck på menyalternativet Larminställningar uppe till höger och därefter alternativet Övrigafunktioner i menyraden under.
 3. Tryck på enhetens namn och därefter på larmknapp och fallsensor för att öppna uppinställningsmenyn.
 4. Kontrollera nu med användaren att den valda enheten är påslagen.

Fortsätt för att lägga till eller byta telefonnummer

 1. Tryck på knappen Lägg till telefonnummer och fyll i önskat telefonnummer. Säkerställ att detär korrekt nummer inklusive larndsnummer.
 2. Tryck på spara ikonen direkt till höger om telefonnumret.
 3. För att lägga till fler än ett telefonnummer så trycker ni på lägg till telefonnummer igen.
 4. När alla telefonnummer är på plats trycker ni på Spara längst ner till höger på sidan.Telefonnumren överförs då till enheten och en informationsruta kommer upp som säger attdet kan ta upp till tre minuter innan det registrerats på enheten.
 5. Invänta dessa minuter och testa sedan gärna på enheten att det blivit rätt.

Vi förenklar nu hur du lägger till eller byter telefonnummer som rings upp när larmknappen trycksner samt hur du ändrar inställning för fallsensorn. Denna funktionalitet kommer du åt på brukarnivå,alltså genom att välja brukare i avdelningen och göra inställningen per brukare och enhet.

Fortsätt för att aktivera och förändra känslighet för fallsensor

 1. Aktivera fallsensorn genom att ändra knappen till På. Avaktivera genom att ställa samma knapppå Av.
 2. Testa funktionen med standardinställningen 7.
 3. Om ni vill förändra känslighetsgraden, tryck på pil vänster eller höger alternativt ta tag i cirkelnoch flytta den mellan siffrorna.
 4. Ställ känsligheten till den nivå ni önskar
 5. Tryck på spara längst ner till höger. Det tar sedan upp till tre min innan inställningarna är påplats på enheten.
 6. Testa funktionen med enheten efter några minuter.

Glöm inte att aktivera fall olycka under mobila larmtyper. Du hittar mobila larmtyper under larminställningar. 

Om du vill flytta en brukare till en annan avdelning går du in på den specifika brukarprofilen på avdelningsnivån. Det gör du genom att klicka på ögat bredvid brukarens namn. Inne på brukarprofilen väljer du “Flytta brukaren till annan avdelning”. I rullistan som dyker upp väljer du brukarens nya avdelning. För att det här ska kunna göras krävs det att du är avdelningsadministratör på bägge två avdelningar.

Nu finns möjlighet att tidsbegränsa behörigheten att använda PosifonCare. Begränsningen aktiverasgenom att välja datum i fälten Användare giltig från och Användare giltig till och med ianvändarregistreringen. Detta kan både göras vid registrering av ny användare och genom att ändra enbefintlig systemanvändares inställningar. Gör så här om du vill införa en tidsbegränsning på en befintliganvändare:

 1. Gå till användarvyn på kund- eller avdelningsnivå i systemet.
 2. Tryck på redigeringsikonen på den användare som du vill aktivera funktionen för.
 3. I den höger kolumnen finns ett val Aktivera tidsbegränsning. Klicka på detta så kommer två
  datum fält upp, Användare giltig från och Användare giltig till och med.
 4. Använd kalenderfunktionen till höger om inmatningsfältet för att välja datum.
 5. Tryck på gröna knappen Uppdatera användare för att spara förändringarna.

Sedan tidigare registrerade användare har obegränsad behörighet, om ni inte aktivt begärt annat.Detta innebär att fälten Roll giltig från och Roll giltig till och med är blanka.


Användare giltig från innebär att användarens endast kan logga in från och med det datum man satt.
Användare giltig till och med innebär att användaren inte kan logga in efter satt datum.


Funktionen är tänkt att användas för vikarier och under semesterperioder, när inte ordinarie personalär i tjänst och vikarier eller sommarpersonal behöver åtkomst till PosifonCare.
När behörighetstiden löpt ut så kan användaren inte längre logga in och behöver kontakta närmasteadministratör för att få förlängd behörighetstid.

Allmänt

Det är upp till varje kund att själva besluta sin lokala policy och avgöra vilka personuppgifter som får registreras och lagras i PosifonCare samt vem som får behörigheten att göra det. På samma sätt är det bara kunden som kan avgöra när en persons behov av tjänsten upphört och vilka i personalen som ska ha befogenhet att använda systemet och inte. Posifon raderar därför aldrig några personuppgifter om inte kunden ger oss ett direkt uppdrag att göra det. Alla som har administrationsbehörighet hos kunden, kan enkelt göra det själva inom de avdelningar som hen har fått behörighet att administrera. När ni väljer att registrera och lagra personuppgifter i PosifonCare, vilket vi absolut vill rekommendera då nyttan klart överstiger den risk det kan innebära, så kommer systemet generera indirekta personuppgifter i form av positioner mm. Dessa raderas automatiskt enligt nedan: – Positioner som inte har koppling till sökning/larm 24 timmar – Positionsdata i avslutad sökning 24 timmar – Positionsdata i avslutat larm 6 månader – Larmlogg avslutade larm 6 månader – Aktivitetsloggar mm 5 år Eftersom kundens personal enkelt kan ändra i eller radera personuppgifterna när som helst så anonymiserar vi uppgifterna snarare än att radera dem, för att loggar i larmärenden med mera ska vara intakta. Med intakta menas att uppgifter ska finnas, men vara anonymiserade. Loggen kan då se ut ungefär så här: ADC12x larmade 14.31 och Xyz123 tog larmet 14.33

Det är bara ni som kund som kan avgöra vilka larmmottagare och administratörer som ska ha tillgång till våra tjänster för tillfället. Det är därför viktigt att ni regelbundet ser över vilken behörighet olika personer har och raderar personuppgifter för de som inte längre ska ha behörighet i systemet. Detta börs med andra ord göras naturligt kopplat till att deras behörighet tas bort. Detsamma bör gälla för brukare. När GPS-enheten återtas så ska även brukaren raderas i PosifonCare. Detta görs enkelt av en systemanvändare med behörighetsrollen avdelningsadministratör.

Ett larm som är avslutat sparas som larmhistorik i 12 månader.

Positionering och larmhantering

Uppkommer en situation där du behöver veta var en brukare är, kan en sökning efter brukaren startas. Positioner inkommer löpande och det går att se personens rörelsemönster den senaste tiden. För att starta en sökning I appen:
1. Gå via “Mina avdelningar” till den avdelning där brukaren du vill starta sökningen på finns.
2. Klicka på den brukare i listan som du vill starta en sökning av.
3. För att starta en sökning klicka först på den droppformade positioneringssymbolen i högra hörnet. 4. Information om brukarens handlingsplan och status från dess enhet är nu tillgänglig. För att starta sökningen, klicka på den blå knappen “Starta sökning”.

Starta en sökning på www.posifoncare.se
1. Tryck på sökning, har du koppling till flera avdelningar så välj rätt avdelning.
2. Klicka på den brukare i listan som du vill starta en sökning av.
3. För att starta en sökning klicka först på den blå knappen sökning.
4. Information om brukarens handlingsplan och status från dess enhet är nu tillgänglig. För att starta sökningen, klicka på den blå knappen “Starta sökning”.

Vanligaste orsaken till att du inte kan koppla ett trygghetsområde till en brukare är att denne inte har någon GPS-enhet kopplad till sig. I detta fall finns ingen knapp för att lägga till trygghetsområden då dessa inte skulle fungera. Om knappen för att lägga till trygghetsområden finns på brukaren men det trygghetsområde du vill koppla inte finns i listan så beror det på att just det trygghetsområdet inte stöds av enheten som brukaren använder. Mer information om detta finns här under Hjälp & Support.

Att du inte får någon ny positionering på din karta vid sökning kan bero på ett par olika faktorer. De vanligast förekommande anledningarna som vi ber dig att kontrollera är:
Är GPS-enheten påslagen?
Är batteriet laddat?
Hur är täckningen där GPS-enheten befinner sig?

Vid bedömning att allt ovan är i sin ordning rekommenderar vi att ni startar om GPS-enheten och testar på nytt. Uteblir ny positionering även då kontakta gärna vår supportavdelning.

Om inga egna inställningar har gjorts skickas ett inaktivitetslarm ut om en GPS-enhet inte haft kontakt med PosifonCare på tre timmar. Ett inaktivitetslarm kan bero på olika orsaker där de främsta anledningarna är att enheten är urladdad eller avstängd, alternativt att enheten inte har någon mobiltäckning och kan därför inte skicka vidare sin information till systemet. Övriga mindre vanliga anledningar kan vara att enheten har gått sönder, tex via vattenskada, eller att den av annan okänd anledning har slutat fungera. Kontakta då vår support för felsökning.

 

Alla larm avslutas automatiskt efter 7 dagar oavsett om de är accepterade av en larmmottagare eller inte. Vi utgår från att alla avslutar alla larm inom 7 dagar, men då vi nu för larm vidare via integrationer till andra larmsystem så behövs denna funktion. Kontakta oss gärna om ni vill ha annat tidsspann än 7 dagar. Alla avslutade larm återfinns att granska via Historiska larm i larmlistan

Inaktivitetslarm (att enheten inte haft kontakt med systemet på X timmar) avslutas så snart enheten har kontakt med systemet igen, om inte en larmmottagare har accepterat larmet och därmed agerar i det pågående larmärendet.

Batterilarm för GPS-larm avslutas när batterinivån passerar 35 % laddning igen om inte en larmmottagare har accepterat larmet

Våra enheter Posifon Nano och Pico Pro har funktionen att utöver GPS att de även kan ta upp positioner via wifi, dvs att enheterna känner av mac-adresser i närheten. Standarden för wifi i Europa är en generell räckvidd (signalstyrkan i routrar och antenner har en begränsad uteffekt pga reglerna för CE-märkning) som gör att man kan nå nätet i en radie upp till 50 meter inomhus och 100 meter utomhus. Sedan påverkas räckvidden av antalet väggar och andra hinder som finns, vilket material de är byggde av och så vidare. Så räckvidden kan i realiteten minska till bara några meter inomhus.