Medido


Ökad självständighet

Medido är Posifons intelligenta medicinpåminnare för dem med dosdispenserade läkemedel samt de som tar medicin i fler former. När det är dags att ta medicinen påminner Medido via ljud och ljus. Medicinen blir tillgänglig genom ett enkelt knapptryck men endast vid det planerade dostillfällen. Medido öppna dospåsen om så önskas, det sker antingen som ett litet snitt i påsen eller upp till 75procent av påsens bredd. I displayen på Medido kan valda meddelanden visas för att påminna om till exempel att dricka vatten, ta andra läkemedel eller annat.

Medido säkerställer att användaren får rätt dospåse i rätt tid genom att behörig person smidigt ställer in medicinplan i Posifon Prevent. Medido registrerar eventuella medicinavvikelser och skickar meddelande om detta  till vald mottagare.

Med Medido kan behörig person mata ut dospåsar på distans om behov finns. Utmatning registreras i verksamhetssystemet Posifon Prevent och är därmed möjlig att följa upp för att kvalitetssäkra medicinprocessen. Avvikelse kan därmed via direktuppföljning undvikas.

Dosrullen förvaras inlåst i Medido och hindrar obehöriga att ta del av medicin. Om någon försöker komma in i enheten varnar Medido om detta.

Medido klarar sig i 24h på det inbyggda batteriet. Den är komplett i sin leverans och kräver ingen anslutning utan endast tillgång till el.

 

Litet format

Medido är liten, behändig och kan därför transporteras smidigt. Med batteridrift sparas inställningarna och enheten kan därför mycket flexibel att flytta. Medido kan med fördel förvaras där användaren önskar.

 

Beprövad

Medido används i stor skala i centrala Europa, även i Norge används Medido med stor framgång.

 

Posifon Prevent

Både Medido och Careousel Advance GSM kommunicerar med Posifon Prevent, ett enkelt molnbaserat uppföljnings- samt kommunikationsverktyg. Genom att använda sig av Medido samt Careousel ihop med Posifon Prevent möjliggörs en helhetslösning för medicinhantering som tillgodoser allas behov.

Inställningar i Posifon Prevent kan göras i såväl dator, surfplatta som i mobiltelefonen.

 

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss för mer information!

För alla medicinpåminnare hittar du prislista för såväl omsorgsgivare som privatperson på www.careousel.se. Vid frågor får ni gärna höra av er till oss.

Klicka här för att komma direkt till beställningsformuläret.

Kontakta oss för mer information! >>

Careousel Advance

Betydelsefulla funktioner

Careousel Advance är en automatisk medicindosett som påminner användaren genom en ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig. Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24. Exempel, vid 4 medicintillfällen per dag så behöver man fylla på med ny medicin en gång i veckan. Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller i en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen slutar.

Careousel Advance är en nyutvecklad version av Careousel som har flera nya betydelsefulla funktioner. Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos. En funktion som både är unik och patenterad. Den nya modellen är också mer användarvänlig för vårdgivaren bland annat genom att Advance automatiskt slår över till sommar- och vintertid och kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter. I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

Självlåsande säkerhetslock

Advance kan utan problem tas med på resor. Även om den ligger upp och ned påminner den vid inställda tider som vanligt, men matar då inte fram medicinen förrän den ställts rätt och tiden är inne för en ny dos.

Ett självlåsande säkerhetslock som täcker öppningen i locket på Careousel förhindrar åtkomst av medicinen i aktuellt fack utom under den tid som läkemedlet är programmerat att vara tillgängligt. Detta förhindrar möjligheten till dubbel dosering och förhindrar tillgång till den dos som finns i facket under öppningen i locket då Careousel just fyllts på. Denna funktion är patenterad.

Ingen överdosering

När kassetten fyllts med medicin och locket stängts låses säkerhetslocket och medicinen är inte åtkomlig. När det är dags att ta medicinen vrids kassetten medsols och larmet ljuder och blinkar för att påminna användaren. Medicinen kan nås genom att vända Careousel. Säkerhetslocket öppnas och medicinen hälls ut i handen eller i en lämplig behållare.

Om medicinen inte tagits inom den programmerade ”AFTER”-tiden (5 min-5 tim) låses säkerhetslocket och gör därigenom den medicin otillgänglig som är kvar i facket och som inte tagits av användaren. Detta eliminerar möjligheten att användaren tar en dos omedelbart före nästa dos.

 

Teknisk data:

Dimensioner – Diameter 190mm Höjd 56mm

Vikt – 390g exkl. Batterier, 490g inkl. batterier

Volym – C:a 10ml per fack

Strömförsörjning – 6V (4 x 1.5V AA Alkaline batterier)

Batterilivslängd – c:a 1 år

Manual:

Careousel Advance Manual

 

Följande tillbehör kan väljas till:

1. Artikelnummer 1045: Doseringsbricka

2. Artikelnummer 1141: Tippskål för enkelt tagande av medicinen

3. Artikelnummer 1215 (Advance) 1042 (MK3): Extra kassett med lock

4. Artikelnummer 1190 (Advance), 1009 (MK3): Extra dygnsskivor 3-pack

5. Artikelnummer 1041: Extra ordinationskort

6. Artikelnummer 1034: Extra nyckel

För alla medicinpåminnare hittar du prislista för såväl omsorgsgivare som privatperson på www.careousel.se. Vid frågor får ni gärna höra av er till oss.

Klicka här för att komma direkt till beställningsformuläret.

Kontakta oss för mer information! >>

Careousel Advance GSM

Smarta funktioner

Careousel Advance GSM har samma betydelsefulla funktioner som Careousel Advance men med ytterligare smarta funktioner. Den kan bland annat skicka ett SMS till användaren, anhöriga och/eller vårdpersonal om medicinen inte tagits. SMS kan även skickas när antalet doser är på väg att ta slut och om något inte står helt rätt till med enheten (exempelvis om den ligger upp-och-ned).

Inställningar kan göras via en internetportal och kan enkelt hämtas hem till enheten via ett knapptryck.

Möjlighet att få tillgång till Posifon Prevent. Med detta kompletta system kan kommunen få full kontroll över medicinuppföljningen för kunder som använder Careousel Advance GSM.

Careousel Advance serien

Careousel Advance serien är en nyutvecklad version av Careousel som har flera nya betydelsefulla funktioner.

Advance har en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos. En funktion som både är unik och patenterad.

Den nya modellen är också mer användarvänlig för vårdgivaren bland annat genom att Advance automatiskt slår över till sommar- och vintertid och kan ställas in att starta och stoppa vid givna framtida tidpunkter.

I Careousel Advance har ljudet förbättrats och tiden för påminnelse har också förlängts.

Självlåsande säkerhetslock

Advance kan utan problem tas med på resor. Även om den ligger upp-och-ned påminner den vid inställda tider som vanligt, men matar då inte fram medicinen förrän den ställts rätt och tiden är inne för en ny dos.

Ett självlåsande säkerhetslock som täcker öppningen i locket på Careousel förhindrar åtkomst av medicinen i aktuellt fack utom under den tid som läkemedlet är programmerat att vara tillgängligt. Detta förhindrar möjligheten till dubbel dosering och förhindrar tillgång till den dos som finns i facket under öppningen i locket då Careousel just fyllts på. Denna funktion är patenterad.

Ingen överdosering

När kassetten fyllts med medicin och locket stängts låses säkerhetslocket och medicinen är inte åtkomlig. När det är dags att ta medicinen vrids kassetten medsols och larmet ljuder och blinkar för att påminna användaren. Medicinen kan nås genom att vända Careousel. Säkerhetslocket öppnas och medicinen hälls ut i handen eller i en lämplig behållare.

Om medicinen inte tagits inom den programmerade ”AFTER”-tiden (5 min-5 tim) låses säkerhetslocket och gör därigenom den medicin otillgänglig som är kvar i facket och som inte tagits av användaren. Detta eliminerar möjligheten att användaren tar en dos omedelbart före nästa dos.

Posifon Prevent

Både Careousel Advance GSM och Medido kommunicerar med Posifon Prevent (för omsorgskunder), ett enkelt molnbaserat uppföljnings- samt kommunikationsverktyg. Genom att använda sig av Medido samt Careousel ihop med Posifon Prevent möjliggörs en helhetslösning för medicinhantering som tillgodoser allas behov.

Inställningar i Posifon Prevent kan göras i såväl dator, surfplatta som i mobiltelefonen.

 

Teknisk data:

Dimensioner – Diameter 190mm Höjd 56mm

Vikt – 390g exkl. Batterier, 490g inkl. batterier

Volym – C:a 10ml per fack

Strömförsörjning – 6V (4 x 1.5V AA Alkaline batterier)

Batterilivslängd – c:a 1 år

Följande tillbehör kan väljas till:

1. Artikelnummer 1045: Doseringsbricka

2. Artikelnummer 1141: Tippskål för enkelt tagande av medicinen

3. Artikelnummer 1215 (Advance) 1042 (MK3): Extra kassett med lock

4. Artikelnummer 1190 (Advance), 1009 (MK3): Extra dygnsskivor 3-pack

5. Artikelnummer 1041: Extra ordinationskort

6. Artikelnummer 1034: Extra nyckel

För alla medicinpåminnare hittar du prislista för såväl omsorgsgivare som privatperson på www.careousel.se. Vid frågor får ni gärna höra av er till oss.

Klicka här för att komma direkt till beställningsformuläret.

Kontakta oss för mer information! >>

Careousel Mk3

Betydelsefulla funktioner

Careousel MK3 är instegsmodellen i Careousel-serien.

Den programmeras enkelt och påminner brukaren genom en ljudsignal och/eller blinkande lyse när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig.

Med medföljande nyckel så kan man låsa in medicinen.

Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24.

Enkel

Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen avbryts.

 

Teknisk data:

Dimensioner – Diameter 190mm Höjd 56mm

Vikt – 390g exkl. Batterier, 490g inkl. batterier

Volym – C:a 10ml per fack

Strömförsörjning – 6V (4 x 1.5V AA Alkaline batterier)

Batterilivslängd – c:a 1 år

Manual:

Careousel Mk3 Manual

Följande tillbehör kan väljas till:

1. Artikelnummer 1141: Tippskål för enkelt tagande av medicinen

2. Artikelnummer 1215 (Advance) 1042 (MK3): Extra kassett med lock

3. Artikelnummer 1190 (Advance), 1009 (MK3): Extra dygnsskivor 3-pack

4. Artikelnummer 1041: Extra ordinationskort

5. Artikelnummer 1034: Extra nyckel

För alla medicinpåminnare hittar du prislista för såväl omsorgsgivare som privatperson på www.careousel.se. Vid frågor får ni gärna höra av er till oss.

Klicka här för att komma direkt till beställningsformuläret.

Kontakta oss för mer information! >>

MiniTell

Liten och lätt

MiniTell är en omtyckt medicinpåminnare i litet format, den får enkelt plats i fickan eller väskan. MiniTell har fem fack för medicinen och kan påminna upp till fem gånger om dagen eller till exempel en gång om dagen i fem dagar. Den kan både påminna via en ljudsignal, vibration eller både och. När det är dags att ta medicinen så vrider användaren enkelt fram rätt fack för att ta del av den viktiga medicinen.  Påminnelsefunktionen kan ställas in i 30 minuters intervall. MiniTell påminner användaren att ta sin medicin i 30 sekunder, tas inte medicinen så påminns användaren igen om 5 minuter, detta förlopp kan ske upp till två gånger.

Andra smarta funktioner

MiniTell har en knapplåsfunktion för att förhindra att användaren av misstag ändrar inställningarna på enheten. Det finns också en snoozefunktion, trycker användaren på någon knapp under påminnelsen så snoozar enheten påminnelsen i 5 minuter.

 

Teknisk data

Dimensioner – Diameter 8 cm och 3 cm tjock

Vikt – 95 gr

Volym – ungefär 10 ml per fack

Batteritid – Ungefär 1 år, drivs av ett AAA batteri och ett CR2025 eller CR2032

 

Kontakta oss för mer information!

För alla medicinpåminnare hittar du prislista för såväl omsorgsgivare som privatperson på www.careousel.se. Vid frågor får ni gärna höra av er till oss.

Klicka här för att komma direkt till beställningsformuläret.

Kontakta oss för mer information! >>