Vilken medicinpåminnare vill du veta mer om?

Vill du har mer information om våra medicinpåminnare? Kontakta oss!

Medido 3
Medido
Om Medido 3.0 Rätt medicin i rätt tid! Medido 3.0 tillhör en ny generation smarta medicinpåminnare med en grundfunktion...
Jag vill veta mer!
advance-close-white_bg
Careousel Advance
Betydelsefulla funktioner Careousel Advance är en automatisk medicindosett som påminner användaren genom en ljudsignal...
Jag vill veta mer!
advance-close-white_bg
Careousel Advance GSM
Smarta funktioner Careousel Advance GSM har samma betydelsefulla funktioner som Careousel Advance men med ytterligare smarta...
Jag vill veta mer!
mk3
Careousel Mk3
Betydelsefulla funktioner Careousel MK3 är instegsmodellen i Careousel-serien. Den programmeras enkelt och påminner brukaren...
Jag vill veta mer!