Posifon GeoSKeeper är ett kompetent GPS-larm med inbyggd telefonfunktion. Det medför att GeoSKeeper kan användas både som enkel mobiltelefon och som ett positionerande larm med trygghetsområde. Enheten kan svara automatiskt när anhöriga ringer och användaren kan själv ringa upp eller skicka ett förbestämt meddelande med en knapptryckning. Möjligheterna är många och GeoSKeeper är flexibel och kan enkelt anpassas till olika behov.

Flexibel

Tack vare enkel uppringning, samtalsfunktion, sms, trygghetsområden och larm finns det möjligheter att anpassa GeoSKeeper efter varje användares behov. Funktionerna nås genom ett (1) knapptryck, och finns alltid nära till hands när du behöver nå en kontaktperson.

Funktionell

Enheten kan bäras på armen som en klocka, i en rem runt halsen eller i en specialanpassad väska. Den är vattentålig för att klara alla väder (dock inte att ligga i vatten). Knapparna är stora och tydliga och den är enkel att använda i alla situationer. GeoSKeeper ger användaren frihet.

Beprövad

GeoSKeeper utvecklades i samarbete med Karolinska sjukhuset och vidareutvecklas ihop med aktiva kunder och användare. GeoSkeeper är vetenskapligt utvärderad och har flera gånger använts för att minska oron hos anhöriga, frihetsgraden för bäraren men även hitta vilsegångna personer.

PosifonCare

GeoSKeeper är integrerad och erbjuds tillsammans med vår portal PosifonCare, som är ett lättanvänt verksamhetssystem för GPS-larm. Alla funktioner och dess inställningar görs i portalen dit alla våra modeller av GPS-larm är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sett. Alla inställningar kan göras på distans och förs över till enheten via mobilnätet. Systemet är byggt ihop med åtta aktiva kommuner med fokus att möjliggöra användande i stor skala, att kvalitetssäkra larmåtgärderna och att säkerställa att alla användare av våra GPS-larm får den hjälp de önskar och förtjänar. Tveka alltså inte att använda den enhet som passar bäst för det enskilda behovet.

Dokument

Bruksanvisning