<< Tilbake

 

Søk

I dette avsnittet vil du få se bilder og korte forklaringer på hvordan du utfører en søk etter en bruker.

Velg den brukeren du vil søke etter. I denne veiledningen har vi valgt å søke etter Mats Larsson.

Nede til venstre vises en menyikon. Klikk på den for å se handlingsplanen som er utarbeidet for brukeren, samt status for GPS-enheten. Fra menyfeltet kan du også finne brukerprofilen, gjøre kartinnstillinger og ringe til GPS-enheten (hvis enheten har denne funksjonen).

 

For å utføre et søk; Klikk på den grønne knappen nederst “Start søk”.

Brukerens posisjon illustreres med en svart posisjonssymbol (dråpe). Hvis du vil finne lengde- og breddegrad eller gateadresse der brukeren befinner seg, trykker du på den svarte posisjonssymbolet.

Hvis du vurderer at du trenger å dra og hjelpe brukeren, kan du opprette et varsel for å logge hendelsen som en alarmsituasjon. Hvis du vil sende informasjonen til en annen alarmsentral, kan du trykke på ‘Opprett alarm’.

Når du er ferdig med søket, trykker du på ‘Avslutt søk’.

<< Tillbake