<< Tillbake

Innstillinger for kart

På kartvisningen, både når du håndterer alarmer eller utfører et søk, klikker du på den flytende boblen med de tre linjene i nedre venstre hjørne. Det ser slik ut:

En menylinje er plassert over kartvisningen slik:

Klikk på menypunktet kartinnstillinger. Der kan du bytte mellom kart- og satellittvisning. Samt å velge om du vil se brukerens sikkerhetsområde. Du kan også endre fargen på posisjonsfallet hvis du ønsker å forbedre kontrasten mot kartet.

<< Tillbake