<< Tillbake

Handlingsplaner

For gjøre håndteringen av alarmer lettere og sikre at tjenestene brukes på riktig måte, er det tilgjengelige handlingsplaner ved søk og varsel.

Handlingsplanen veileder deg i hvordan du forventes å handle for å gi brukeren best mulig støtte i situasjonene som kan oppstå.

Når et varselopprettes og du velger å håndtere det, kan du gå til handlingsplanen som er skrevet for den aktuelle brukeren og alarmtypen. For å hjelpe deg med å håndtere varselet, veiledes du, som varselmottaker gjennom rutinene ved hjelp av handlingsplanene. For å finne handlingsplanene klikker du på menyen nederst til venstre og velger deretter “Handlingsplan”.

Du ser handlingsplanene som en liste og kan raskt lese gjennom alle stegene.

Lukk visningen ved å dra overskriften nedover på skjermen. Du kan alltid gå tilbake til listen mens du håndterer varselet eller har søket aktivt.

Tips! Handlingsplanene er utarbeidet som en generell beskrivelse for alle i hele kommunen. De kan tilpasses for din spesifikke avdeling og også individuelt tilpasses for en bestemt bruker, samt alle de ulike alarmtypene som finnes. Hvis du mener at noe trenger å endres, merk i hvilken visning / hvilket trinn du mener handlingsplanen bør endres. Skriv ned et forslag til ny tekst og be administratoren om å oppdatere systemet via nettleseren.

Samtykke

Det er viktig å alltid få brukerens samtykke for de tiltakene som utføres. For å støtte en kvalitetssikret bruk av velferdsteknologi, har vi i PosifonCare delt samtykket inn i tre deler:

  1. Samtykke til å bruke den aktuelle funksjonen
  2. Samtykke til den foreslåtte handlingen når du ønsker å gi støtte
  3. Samtykke til å bære med seg GPS-enheten/alarmklokken

Disse tre samtykkene kan håndteres og registreres i appen.

Samtykke til å bruke funksjonen Det finnes utviklet kommunikasjonsstøtte som kan brukes for å gjøre presentasjonen av funksjonen lettere. Sørg for at din leder skaffer slike ved behov.

Samtykke til den foreslåtte handlingen I forbindelse med varsel kan du som varselmottaker registrere at du er “Hos personen” samt registrere at du har fått samtykke. Dette gjøres via knappen “Hos personen”.

Når du har trykket på knappen, registrerer systemet at du er hos brukeren. Ved å avslutte varselet i appen, viser du at du forlater brukeren.

Du får opp spørsmål å svare på. Du lagrer svarene dine ved å trykke på “Lagre”. Du trenger ikke å svare på alle spørsmålene for å kunne svare. Det registreres at du som innlogget bruker har forsøkt å gi din støtte til brukeren på dette tidspunktet.

Samtykke til å bære GPS-enheten/alarmklokken

I appen har du muligheten til å registrere når du hjelper brukeren med å ta på seg enheten, om brukeren har tatt den av og satt den på lading, eller om brukeren nekter å ha den på seg.

Dette registreres ved å velge menyvalget “Hjem”, klikk på brukerens navn, deretter klikk på menyen nederst til venstre og velge “Logg samtykke”.

Når du er inne i visningen, velger du det alternativet som passer best. Da registreres det at du som innlogget bruker har hjulpet brukeren på dette tidspunktet.

Riktig brukt gir dette verdifull informasjon om hvorvidt personen har på seg GPS-enheten eller ikke, samt ved hvilket tidspunkt han eller hun hadde den på seg sist. Dette er viktig informasjon hvis personen har tatt av enheten og deretter gått ut selvstendig etter det.

<< Tillbake