<< Tillbake

Bytte avdeling

Hvis du jobber på flere avdelinger eller virksomhetsområder, og har tillatelse til å være varselmottaker, kan du enkelt bytte mellom avdelingene. Dette er for å kunne se statusen for brukernes GPS-alarmer og om nødvendig starte et søk.

Gå til menyen “Mer” (nederst til høyre), klikk på avdelinger, og velg deretter den avdelingen du vil gå til. Du kan tydelig se øverst i visningen “Hjem” hvilken avdeling du for øyeblikket er på.

Varsellisten viser alarmene for den/de avdelingene du er planlagt varselmottaker for.