<< Tillbake

Brukerprofil

Hvis du jobber på flere avdelinger eller virksomhetsområder, og har tillatelse til å være varselmottaker, kan du enkelt bytte mellom avdelingene. Dette er for å kunne se statusen for brukernes GPS-alarmer og om nødvendig starte et søk. 

I brukerprofilen kan du lese informasjon om brukeren og se individuelle ønsker om hvordan de ønsker å hjelp och varselhåndetering. Den kan også brukes som identifikasjon med formålet å kunne kjenne igjen og ha en god strategi når man møter brukeren.

For å nå brukerprofilen klikker du på menyen som er nederst til venstre på kartet i alarm og ved søk.

Lukk visningen ved å dra overskriften nedover på skjermen.

Det er viktig å vise respekt for brukerens integritet, og etablere tillit raskt og å få samtykke til den støtten du vil tilby. I brukerprofilen kan du raskt se hvem du skal møte, lese notater om behandlingsstrategi, samt annen informasjon som brukeren selv eller ansvarlig personell ønsker skal være tilgjengelig. I adressefeltet finner du brukerens hjemmeadresse.

Du kan ringe brukeren ved å trykke på den grønne knappen ved telefonnummeret. Da ringer du til personens GPS-larm, forutsatt at denne funksjonen er aktivert på enheten.

Hvis dere i kommunen bruker bruker-ID i kommunikasjon mellom personell, er denne tilgjengelig i visningen.

Det er også mulig å ringe til brukerens kontaktperson eller pårørende hvis det oppstår en komplisert situasjon. For eksempel hvis personen ikke samtykker til den foreslåtte tiltaket.

Bare de feltene som er fylt ut, er synlige i appen. Hvis et felt ikke vises, skyldes det at ingen informasjon er registrert.

<< Tillbake