<< Tillbake

Larmhantering

For å håndtere et larm klikker du på “Larmliste” i menylinjen nederst på skjermen din. Klikk deretter på navnet til brukeren hvis larm du skal håndtere. Larm kan ha forskjellige farger. Rød betyr at larmet er ubehandlet, mens gul betyr at noen håndterer larmet.

Brukerens posisjon illustreres med en svart posisjonssymbol (dråpe). Den stiplede linjen viser eldre posisjoner for å gi en forståelse av hvor brukeren beveger seg.

Hvis du vil finne lengde- og breddegrad eller gateadresse der brukeren befinner seg, trykker du på det svarte posisjonssymbolet. Her kan du også se batterinivået til alarmenheten.

Din egen posisjon vises med et blått posisjonspunkt. Ikonet med et hus symboliserer hjemmeadressen.

Hvis du vil lese handlingsplanen utformet for brukeren og alarmtypen, drar du feltet oppover der det står “Handlingsplan”. For å minimere feltet drar du feltet nedover igjen.

For å fullføre varselet klikker du på “Aksepter”.

Hvis du vil håndtere varselet selv, klikker du på “Håndter selv”. Hvis videreformidlingsfunksjonen er aktivert, kan du også her velge å videreformidle varselet til en annen larmmottaker, klikk da på “Videreformidle”.

For å registrere at du er hos brukeren, etter at du har valgt å håndtere varselet selv, klikker du på ‘Hos personen’.

En pop-up dukker opp der du kan notere om du har kontaktet personen eller ikke.

Hvis du har kontaktet personen, er det ytterligere informasjon du kan registrere. Avslutt registreringen ved å klikke på “Lagre”.

Til slutt klikker du på “Avslutt”, da vil varselet forsvinne fra varsellisten.

<< Tillbake