Historik

Posifon är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg.

Här är vår historia:

2004: Posifons grundare Peter Thörnblom och Hooman Tahamtani arbetade tillsammans i ett projekt med målet att skapa en forskningsenhet i Göteborg med temat IT för äldre. Syftet med projektet var att göra IT mer tillgängligt för äldre samt att påvisa lösningar och idéer som underlättar i äldres vardag.

Peter Thörnblom, som har en bakgrund inom telekomföretaget Ericsson och Volvokoncernen, har lång erfarenhet av positioneringsteknik och mobila tjänster. Ganska naturligt kom en av idéerna i projektet att handla om tillämpning av GSM- och GPS-teknik för att åstadkomma ökad trygghet för äldre utanför hemmet.

Med stöd av Business Region Göteborg och Interactive Institute skickades idén in som bidrag till det europeiska satellitpositioneringsprojektet Gallileos årliga idétävling 2004. Bidraget, kallat ”Guardian Angel” fick juryns gillande, och det var en stolt Hooman som mottog en miniatyrsatellit som pris. Tekniken är dock inte mogen för att börja utveckla den tänkta tjänsten.

2008: Grundarna konstaterar att den nödvändiga tekniken börjat bli så liten och flexibel att de kan utveckla ett GPS-baserat larm utifrån sina högt ställda krav. Med hjälp av Högskolan i Borås, inkubatorn Espira och Hjälpmedelsinstitutet startade utvecklingen och företaget Posifon grundades.

2009: Posifon skaffade sig exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Danmark till specialmobiltelefonen GeoSKeeper, som är utvecklad av ett israeliskt företag i samarbete med Karolinska Sjukhuset, Telia och två svenska kommuner. Efter omfattande pilottester introducerar Posifon en mobil trygghetslösning på marknaden. Borås Stad var första kund.

2010: Posifon breddar ägarkretsen och utvecklar tjänsten vidare samtidigt som tjänsten testar i allt fler kommuner.

2011: Med stöd från Alzheimersfonden och regeringsuppdraget Teknik för äldre hos Hjälpmedelsinstitutet startar Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås en vetenskaplig studie om nyttoeffekterna vid användande av mobila trygghetslarm för personer med demenssymptom, deras anhöriga och samhället. Forskarna samarbetar med Posifon under hela studien.

2012: Under året används Posifons larm av deltagarna i den vetenskapliga studien. Totalt medverkar 26 kommuner, 3 landsting och 1 privat vårdföretag i rekryteringen av deltagare. Studien avslutas vid årsskiftet och resultaten presenteras. Läs mer här. Samtidigt pågår en intensiv utveckling inom företaget.

2013: Tillsammans med Sveriges Civilförsvarsförbund, SPF Seniorerna, Sjöräddningen och andra ideella organisationer presenteras den nya ideella rörelsen Landräddningen som syftar till att öka tryggheten utomhus och erbjuda ett ideellt stöd till alla de som inte kan förvänta sig få stöd i att använda GPS-larm av den kommunalt finansierade omsorgen. Posifon är ansvarig för driften och den tekniska utvecklingen av Landräddningens system och appar.

2014: Posifons verksamhet fortsätter att utvecklas. Larmen används i ett EU-projekt och med stöd av Vinnova inleds pilotstudier av Landräddningens funktion i Västerås och Gävle kommun med omnejd. I Pilotstudien medverkar forskare från Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping som studerar nyttoeffekterna vid användande av GPS-funktionalitet. Vid årsskiftet används Posifons larm i ca 50 kommuner, men för kommunerna råder oklarhet om Socialstyrelsens och makthavarnas syn på användandet.

2015: Verksamheten utvecklas vidare och på sensommaren lanserar företaget nästa generation GPS-larm. Med Keruve och GPS Smartsole tar företaget återigen ett stort steg för att förnya synen på användandet av GPS-larm.

2016: Posifon blir exklusiv distributör i Sverige av den intelligenta medicindosetten Careousel. Samtidigt lanserar företaget Posifon Prevent som tar Careousels funktion till en ny nivå. Med Posifon Prevent kan kommuner, landsting, vårdgivare och anhöriga enkelt och på distans kan följa och bevaka att användarna tar medicinen i rätt dos och vid rätt tillfälle.

Vad händer härnäst? Kontakta oss gärna för en diskussion.