oktober 13, 2017

Nytt GPS-larm för den aktive

Posifon lanserar nu ett nytt mobilt trygghetslarm med inbyggd GPS som både är personligt, enkelt och tryggt att använda. GPS-larmet Active är ett diskret, lite sportigare trygghetslarm. Designmässigt liknar Active ett aktivitetsband men har inbyggd larmfunktionalitet med lång batteritid.

För två år sedan lanserade Posifon Keruve och SmartSole, dessa har fått ett fantastiskt mottagande och nu breddar vi vår portfölj ytterligare. Posifon Active är utvecklad för den aktiva användaren där den personliga integriteten är viktig. Med Active runt handleden kan användaren själv larma till valda personer och då förmedla sin position. Actives larmknapp är inbyggd i enhetens display. Genom att trycka lätt på enhetens ovansida blir den digitala klockan synbar, vid två tryck syns batterinivån samt vid tryck i mer än 5 sekunder initieras larmknappsfunktionen som sedan har tvåvägs kommunikation.

Active är framtidens trygghetslarm med tilltalande utseende, lång batteritid, vattentålig samt många smarta funktioner. En av dessa funktioner är inomhus positionering. Genom att fästa små enheter (2 x 3 cm) i bostaden och tagga dessa med en egen text preciseras larmet och ger exakt positionering i bostaden. Dessa enheter är mycket enkla att installera och behöver ingen separat strömkälla utan har inbyggt batteri som håller cirka tre år. Standbytiden på Active är upp till 3 veckor. Active har även andra smarta funktioner. Trygghetsområden som innebär att larm utlöses när användaren lämnar ett förbestämt trygghetsområde. Larmet sänds då till anhörig eller andra utvalda larmmottagare.

Vi har idag många användare som använder sitt GPS-larm för trygghet i utemiljö. De användare som känner behov av ledsagning vid utevistelse får med Active ett larm för aktiva och en trygghet i att kunna påkalla stöd oavsett när de går ut. En möjlighet som motverkar isolering. Användarens integritet värnas genom att denne själv väljer när position skall delas.

Med Actives smarta funktioner och långa batteritiden tror vi på Posifon att användarna kan känna en större trygghet såväl inomhus som i utomhusmiljö. Active inbjuder till fler larmfunktioner och kan därför ersätta det traditionella trygghetslarmet.

Active är naturligtvis sammankopplat med vårt nyutvecklade verksamhetssystem för GPS-larm PosifonCare.

Vill du testa Active? Ring oss redan idag för att skapa dig en egen uppfattning!